Otwarta odpowiedź na list premiera do internautów

Tu znajduje się list premiera do internautów.
poniżej moja odpowiedź, jako głos w dyskusji, do której zaprosił nas pan premier.


Szanowny Panie Premierze,


Rozumiem, że intencją pańskiego rządu jest przeciwdziałanie  wykorzystywania Internetu do rozpowszechniania pornografii dziecięcej, oszustw finansowych czy nielegalnych gier hazardowych. To są szczytne intencje, ale proponowany przez pański rząd sposób wprowadzenia w życie tych intencji bezpośrednio zagraża wolności nas i naszych potomnych.

Panie Premierze,

od ścigania przestępców jest policja i wiele innych, coraz liczniejszych w naszym kraju służb.  Niedawno służby te otrzymały prawo i środki do inwigilacji, także wstecznej, nie tylko przestępców ale też każdego z nas. Środki w zupełności wystarczające do ścigania i pornografów i hazardzistów.

Teraz zaś pański rząd zaproponował, by w Polsce zbudować infrastukturę mogącą służyć powszechnej cenzurze. Technikę, która pozwoli na równie szybkie zablokowanie pornografa
dziś jak i "elementów antyrządowych" w przyszłości. I to właśnie zagrożenie jest przyczyną i podstawą protestów.

Panie Premierze,


Nie wolno nam dziś, dobremu i demokratycznemu rządowi, dawać mechanizmów,
które zły rząd przyszłości mogłby wykorzystać do pozostania przy władzy na
zawsze.